Tajemné značky?

12.10.2018 18:13

Tento týden jsme začali v českém jazyce psát do sešitů a u jednotlivých cvičení se objeví vám možná nic neříkající značky O, P, D, AD. Nejde o nic tajemného - jsou to jen zkratky slov: opis, přepis, diktát, autodiktát.

Oč jde a jak to probíhá?

  • O = Opis: Děti opisují slova či věty podle předlohy na tabuli, v učebnici nebo na kartičkách přesně tak, jak jsou napsány - zatím tiskacím písmem, později i psacím (pokud uslyšíte něco o lovu bizonů, tak je to zatím také opis) :-)
  • P = Přepis: Předloha je napsaná písmem tiskacím, děti musí přepsat psacím (tohle začneme přibližně v prosinci - lednu).
  • D = Diktát: Já diktuji, děti zapisují, zatím tiskacím písmem. V současné době píšeme krátké diktáty (asi 6 - 8 slov), já řeknu slovo, např. PEPA, společně si ho vyhláskujeme P-E-P-A a pak ho děti samy napíšou. Na konci zkontrolujeme - opět přečtu celé slovo, děti společně vyhláskují, pokud jim nějaké písmenko chybí, můžou si ho dopsat.
  • AD= Autodiktát: Na koberci leží kartičky s předlohou, děti si text přečtou (zprvu slova, později i věty) a zpaměti napíšou. Tomuto cvičení s dětmi říkáme focení koní (protože kartičky mají tvar koníků) :-)
U každého cvičení je třeba udělat opravu, tzn. slovo, které bylo napsáno chybně, musí dítě napsat pod cvičení znovu a správně. Opravy budou děti psát doma automaticky, nebudou si je zapisovat do úkolníčku a ani na ně nebudu upozorňovat na webovkách. Prohlédněte si proto s nimi prosím pokaždé sešit, pokud ho dostanou domů a zkontrolujte, zda není třeba něco opravit. Děkuji.