Tento týden zvládneme...

 
Prosím o každodenní krátkou přípravu na výuku - procvičování aktuálního učiva. Děkuji.
 

10. - 14. prosince 2018  
ČESKÝ JAZYK

 
    ČTENÍ
 • marťanština

 • hry na rozvoj zrakového a sluchového
  vnímání   

 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování

 • písmenka  Š a Ř

 • PS po str. 71

    PSANÍ

 • Uvolňovací a grafomotorické cviky

 • správné držení tužky

 • dokončíme písanku a budeme se věnovat opisu a diktátu

                                                                  

MATEMATIKA

 

 • počítání v oboru 0 - 6 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa

 • sčítání a odčítání do 7, počítání na číselné ose

 • rozklad čísel, dočítán

 • PS po str. 71

PRVOUKA

 

 • Blíží se Vánoce
 • U babičky a dědečka
 • PS po str. 33
ANGLICKÝ JAZYK
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • každý den procvičování marťanštiny a čtení probraných písmen a slov
 • Děti si už zapisují do úkolníčku a zároveň označují v PS - pomozte prosím dětem s kontrolou :-)
 • v úterý 11. 12. vánoční jarmark
POZNÁMKY