Tento týden zvládneme...

 
Prosím o každodenní krátkou přípravu na výuku - procvičování aktuálního učiva. Děkuji.
 
15. - 19. října 2018  
ČESKÝ JAZYK

 
    ČTENÍ
 • marťanština

 • hry na rozvoj zrakového a sluchového
  vnímání   

 • poznávání písmen velké tiskací abecedy, vyvozování písmen, modelování

 • písmenka Č a R

 • PS po str. 26

    PSANÍ

 • Uvolňovací cviky

 • správné držení tužky

 • písanka po str. 27

                                                                  

MATEMATIKA

 

 • počítání v oboru 0 - 5 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa

 • sčítání do 4

 • psaní číslice 5

 • PS po str. 32

PRVOUKA

Podzim

 • Podzim na zahradě
 • Podzim na poli
 • PS po str. 17
ANGLICKÝ JAZYK
DOMÁCÍ ÚKOLY
 • každý den procvičování marťanštiny a čtení probraných písmen a slov
 • PONDĚLÍ - obrázky k písmenku Č
 • ÚTERÝ - M: cv. 6/ 29 dokončit, kdo nemá
 • STŘEDA - M: cv. 2/31 dva sloupečky
 • ČTVRTEK -
POZNÁMKY

 

 • Dokupte prosím nové fixy na stírací tabulku, některým dětem už vůbec nepíšou, ty náhradní, co mám u sebe, chci nechat jako pohotovostní. Děkuji.