Tento týden zvládneme...

 
Prosím o každodenní krátkou přípravu na výuku - procvičování aktuálního učiva. Děkuji.
 


13. - 17. května 2019  
ČESKÝ JAZYK

 
    ČTENÍ
 • hry na rozvoj zrakového a sluchového
  vnímání   

 • nácvik plynulého čtení

 • čtení s porozuměním 

 • PS 2: Co jíme  -  po str. 59
   

    PSANÍ

 • správné držení tužky

 • opakování a procvičování probraných písmen

 • nácvik psacích písmen h, H, ch, Ch

 • vázání písmen do slabik a slov, opis, přepis, diktát

 • písanka č.3  - str. 20 - 25

                                                                  

MATEMATIKA

 

 • počítání v oboru 0 - 20 - čtení čísel, číselná posloupnost, vytváření souborů o daném počtu prvků, přiřazování čísel k souborům prvků, číselná osa

 • sčítání a odčítání do 20 bez přechodu desítky

 • nerovnice

 • početní řetězy

 • PS do konce

 •  procvičování na počítači

PRVOUKA

 

 

 • Ája mezi kamarády
 • Ája jde nakupovat
 • zaměstnání dospělých lidí
 • PS  str. 65 - 67
   
ANGLICKÝ JAZYK

Bathtime

 

DOMÁCÍ ÚKOLY
 • každý den čtení - pracovní sešit, čtecí tabulky či vlastní kniha
  V této fázi učení je denní nácvik hlasitého čtení velmi důležitý (stačí 5 - 10 minut)
POZNÁMKY

 

 • Prosím, aby děti měly píšící fixy na stírací tabulky (raději dva pro případ náhlého dopsání) - potřebujeme je denně během nácviku psaní nových písmen. Děkuji.